Монографія «Духовно-психологічні основи християнської психології»

Монографія «Духовно-психологічні основи християнської психології» 14.11.2018

Духовно-психологічні основи християнської психології [Текст]: [кол. моногр.] / [під ред. Гридковець Л. М.]. - Львів: Скриня, 2015. - 367 с.: іл.

Колектив авторів: Л. Гридковець, О. Баранніков, Д. Бараннікова, Д. Бек, Г. Гартфипд, П. Гусак, Г. Католик, А. Ленгле, О. Лизлов, І. Малій, М. Миколайчук, Б.-М. Сайкс, Н. Сиротим, Г. Сташевська, В. Татенко, В. Халанський, Б. Юрченко, Р. Яворський, О. Яремко / Під заг. редакцією к. психол. н. Л. Гридковець.

Колективна монографія «Духовно-психологічні опори християнської психології» – це фундаментальна праця в галузі християнської психології. Об'єднуючи дослідження вчених з різних країн (Україна, Польща, Росія, Швейцарія, США), вона відкриває нові горизонти людської психіки у її тісному зв'язку з духовністю та пропонує альтернативні рішення одвічних проблем. Автори монографії – віруючі та практикуючі християни, які намагаються застосувати свій релігійний досвід у повсякденній психотерапевтичній практиці. 

Серед позитивних характеристик монографії:

  1. Співпраця  вчених різних країн дозволяє застосувати закордонний досвід та відкриває досягнення української науки світові.   
  2. Більшість авторів книги - практикуючі психологи. Теорія ілюструється прикладами з практики, що полегшує її застосування у прикладній психології і психотерапії. 
  3. Книга є цілісною, просякнута однією ідеєю та спрямована до чіткої мети. 
  4. Новизна роботи. В українському науковому просторі схожі праці досі не з'являлися. Монографія презентує новий, християнський погляд на природу людської психіки. 

Зміст:

ВСТУП.Л.М.Гридковець, Україна
Розділ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
1.1. Релігійні витоки християнської психології 
1.1.1. Соціальні доктрини апостольських церков як спрямовуючий вектор християнської психології Гридковець Л.М., Україна
1.1.2 Ідея християнської психології в протестантських течіях Джеймс Р. Бек,
США
1.2. Наукові предтечі християнської психології 
1.2.1. Філософська антропологія нематеріальної душі в основі християнської психології П.Гусак,
Україна
1.2.2. Філософське вчення Сьорена К′єркегора в основі сучасної християнської психології О.В.Лизлов, Росія
1.2.3. Віденська школа екзистенційного аналізу: пошук сенсу та cтвердження життя Альфред Ленгле,
Австрія
1.2.4. Проблема Тіла, Душі та Духа в сучасній науковій психології В.О.Татенко, Україна
1.3 Інтегративність сучасної християнської психології 
1.3.1. Теоретичні аспекти проблеми формування практичної християнської психології В.М.Юрченко, Україна
1.3.2. Душепіклувальна традиція практичної християнської психології
І.Малін,
Росія
1.3.3. Християнська психологія як інтегративна концепція
В.Халанський,
Україна
1.3.4. Християнська пасторальна психологія- сучасна наука про сутність людського єства Г. Гартфилд (H. Hartfeld)
Швейцарія-США
Висновки до Розділу 1 Л.М.Гридковець 
Розділ 2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
2.1 Духовна складова психологічної допомоги 
2.1.1 Пошуки сенсу та духовний бік психологічного здоров′я: теорія екзистенційного аналізу Альфріда Ленгле Брітт-Марі Сайкс, 
Канада
2.1.2. Духовність і страждання:
можливості сучасного екзистенціального аналізу
в наданні допомоги важким соматично та психічно хворим Баранніков О.С., Бараннікова Д.О, 
Росія
2.2. Емпіричні дослідження релігійних проявів особистості 
2.2.1. Методи психологічного дослідження релігійної свідомості О.Яремко, Україна-Німеччина
2.2.2. Роль релігійної довіри в подоланні конфліктів. Емпірична верифікація парадигми пасторальної психології. Р. Яворський -Польща
2.3. Християнські позиції у становленні духовної особистості 
2.3.1. Християнські засади духовного оновлення українського суспільства Л.М.Гридковець, Україна
2.3.2. Системний підхід до розуміння формування я-духовного як складової я-концепції в освітньо-професійному просторі Католик Г. В., Миколайчук М. І.,
Україна
Розділ 3 ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА: ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАДИГМА 
3.1. Деякі приклади напрямків християнської психотерапії 
3.1.1 Інтегративна психотерапія. Християнський підхід до терапії тривожності Г.Сташевська, Польща
3.1.2 Основи сопричасної християнської психотерапії Л.М.Гридковець, Україна
3.2. Цільова психологічна допомога у християнському просторі 
3.2.1. Християнські опори психокорекційної роботи з дітьми із ризиком емоційного занедбання та стигматизації М.І.Миколайчук,
Україна 
3.2.2. Психологічне консультування при суїцидальних намірах у парадигмі християнської психотерапії Л.М.Гридковець, Україна
3.2.3. Театралізовна бібліотерапія як засіб формування християнських цінностей у дітей Н.Сиротич, 
Україна
3.2.4. Християнська групова сімейна терапія у просторі становлення гармонійної родини Л.М.Гридковець, Україна
3.2.5. Основі принципи надання християнської психологічної допомоги особам із травматичним та посттравматичним синдромом.
Висновки до розділу 3 
Загальні висновки 
Довідка про авторів

Замовте книгу, відправивши листа на адресу: [email protected] та отримайте її у найближчому поштовому відділенні! 

Щоб записатися на прийом,
залишіть заявку!